Tarieven & Verzekeraars

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Meestal declareren we direct bij uw zorg verzekeraar. Sinds 01-01-2004 wordt fysiotherapie vergoed uit de AANVULLENDE verzekering. Het is dus van belang dat u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar om voor vergoeding van fysiotherapie in aanmerking te komen. Hoeveel behandelingen er vergoed worden verschilt per zorgverzekeraar en is altijd terug te vinden in uw polis voorwaarden. Op de volgende site staan ook bijna alle aanvullende pakketten vermeld: http://defysiotherapeut.com.

Voor behandelingen die vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico. Voor behandelingen die vallen onder de chronische lijst geldt dat de vergoeding vanaf de 21e behandeling vanuit het basispakket plaats vindt. Heeft u GEEN aanvullende verzekering afgesloten dan kunt u wel onder behandeling komen echter dan dient u de behandeling zelf te betalen.

Tarievenlijst 2019
Zitting Fysiotherapie € 32,50
Zitting Kinderfysiotherapie € 44,00
Zitting Manuele Therapie € 42,00
Zitting Fysiotherapie aan huis € 44,00
Zitting Kinderfysiotherapie aan huis € 56,00
Zitting Manuele Therapie aan huis € 54,00
Fysiotherapeutisch consult € 57,00
Fysiotherapeutisch consult aan huis € 69,00
Screening € 13,00
Intake en onderzoek na screening € 46,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 46,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 69,00
Groepszitting spec. behandeling fysiotherapie van 2 personen € 30,00
Groepszitting spec. behandeling fysiotherapie van 3 personen € 22,00
Groepszitting spec. behandeling fysiotherapie van 4 personen € 18,00
Eenvoudige, korte rapporten € 32,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 57,00
Niet nagekomen afspraak 100%

Therapie tarieven Smitshoek

idem tarieven Carnissehuis

Officieel erkend en aangesloten bij:

WhatsApp Stuur ons een WhatsApp